maandag 3 november 2014

Geluid

Overlast door geluidNormen bij cumulatie van Geluid RIVM (Rapport 2014-2015)


SWUNG Invoeren Geluid Productie Niveau
SWUNG = Samenwerken aan de uitvoering van nieuw geluidsbeleidKabinet moet maatregelen tegen akoestisch leed intrekken

Geen geld voor aanpak geluidshinder

Van onze parlementaire redactie

Den Haag - Bewoners die overlast ondervinden van langs denderende treinen of snelwegverkeer kunnen in veel gevallen fluiten naar geluiddempende maatregelen. Het Rijk was van plan hun akoestisch leed te gaan verzachten, maar zal daar grotendeels op terug moeten komen, omdat blijkt dat er in het beschikbare budget een gapend gat zit dat kan oplopen tot 800 miljoen euro.
  Foto: Dijkstra
  Het Rijk had in 2009 meer dan 880 miljoen euro gereserveerd voor geluidsschermen, stiller spoor en andere geluiddempende maatregelen. Uit onderzoek blijkt nu echter dat als aan alle wensen voldaan moet worden er een megabedrag van bijna 1,6 miljard euro nodig is. Dat geld is er niet. Het plaatst de kersverse staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur voor een groot probleem.
  Een onderzoeksbureau bracht de problematiek in kaart. Geconcludeerd wordt dat het om een ’aanzienlijk tekort’ gaat dat om ’ingrijpende oplossingen vraagt’. Op deze remedies wordt in het rapport voorgesorteerd. De route waar de onderzoekers op dit moment het meeste heil in zien, is om alleen de grootste knelpunten aan te pakken. Om dat mogelijk te maken moeten de geluidsregels worden aangepast. Het betekent dat tal van omwonenden teleurgesteld zullen moeten worden.
  Staatssecretaris Dijksma geeft aan op dit moment geen andere oplossing te zien. „Bijsturing is onvermijdelijk”, laat ze weten. De PvdA-bewindsvrouw wil wel nog extra onderzoek laten doen naar de geluidsoverlast en de remedies daartegen. Op welke locaties bewoners in de kou komen te staan, is dus nog niet duidelijk. De onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2016 verwacht.


  RIVM start op 2 oktober 2014 een onderzoek naar het effect van Geluid en Trillingen op omwonenden.
  Waarom geen geluidschermen in Vughterpoort? Omdat met dit project nog begonnen moet worden.
  Geluidsschermen in Den Bosch (BD 10 juli 2014)

  Geluidsproductieplafond Hoofdspoorweg ter discussie. Beroep instellen voor 6 augustus 2014!

  RIVM Geluidsbelasting per Postcodegebied

  Bekijk Geluidskaart per Postcodegebied

  Geluidsregister Spoor (tot op detailniveau aktuele geluidsbelasting)

  Geluidsnet waarschuwt burgers en hun gemeenten voor de gevolgen van het Hoogfrequent Spoor

  Nederlandse Stichting Geluidshinder. (Nieuwe richtlijnen EU)

  Opmerkingen en Strategie
  Geluid
  ·      In het kader van SiDB worden er maatregelen getroffen om de geluidhinder tgv de extra reizigerstreinen te beperken (geluidschermen, raildempers en vooral in het stationsgebied minder wissels en naadloze lassen). ProRail verwacht dat er tgv PHS aanvullende maatregelen nodig zijn, maar ze geven hierin nog geen inzicht. Daarbij kun je denken aan een verlenging, ophoging of uitbreiding van de geluidschermen die dit jaar worden aangebracht.
  ·      Als de geluidhinder kan worden opgelost met maatregelen die geen of nauwelijks ruimtelijke impact hebben dan heeft dat wat ons betreft de voorkeur (bijv. extra/betere raildempers). Interessante ontwikkelingen zijn de toepassing van balastmatten, zeer lage schermen of gleuven die dicht op de rails worden aangebracht (hoe dichter bij de rails des te effectiever).  ’s-Hertogenbosch zou wellicht als pilot kunnen dienen voor dergelijke innovatieve maatregelen. http://www.nu.nl/binnenland/3699243/hilversum-krijgt-minischermen-langs-spoor.html http://www.utnieuws.nl/nieuws/59374/Binnen_en_buitenlandse_interesse_in_UTdiffractoren
  ·      Mochten er extra geluidschermen nodig zijn, dan moeten ze aansluiten bij het ontwerp van de schermen die nu (in het kader van SiDB) worden aangebracht.
  ·      Let erop dat er voor verschillende plekken langs de spoor verschillende uitgangspunten van toepassing zijn. Voor het plangebied van het Tracébesluit SiDB  geldt het geluidniveau ná invoering SiDB. Voor de overige gebieden (waaronder Vughterpoort) geldt het gemiddelde geluidniveau over 2006, 2007 en 2008, vermeerderd met 1,5 dB (“groeiruimte”).
  ·      Let erop dat de wettelijk vastgelegde GPP’s verhoogd kunnen worden, door het ministerie van I&M. Hiervoor is een procedure nodig.

  ·      Indien er meer spoorweggeluid  is dan de vastgelegde GPP dan worden er wettelijke maatregelen getroffen, tenzij de maatregelen niet doelmatig (lees: te duur) zijn. 

  Geen opmerkingen: