vrijdag 21 augustus 2015

Meteren-Boxtel

TNO rapport: Slapeloze nachten voorspeld voor aanwonenden Zuidwestboog; ook hinder in Den Bosch, Hedel en Waardenburg

Risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (Rekenkamer) 22-01-2018)

OTB/MER deelrapport Bodem Meteren Boxtel 15-12-2017

Zienswijze Blb 23-04-2018

Aanbiedbrief Blb 23-04-2018

Aanbiedbrief definitief docx 18042018

Zienswijze definitief docx 18-04-2018

Zienswijze definitief pdf 18042018

Zienswijze definitief Individueel (op basis van Gemeente) 18-04-2018

Opmerkingen:
Nico v.d. Heuvel en ik hebben de opmerkingen verwerkt.
Ook hebben we na enig speurwerk nieuwe zaken toegevoegd.
Heel belangrijk daarvan vinden wij:
  • oud materieel kan niet over de Betuweroute, dus die oude meuk blijft/ gaat door de steden rijden;
  • het rijden met de gangbare goederentreinen over Betuweroute is maar liefst 50% duurder dan het rijden over gemengd spoor (dus door onze steden)

Schokkend hoe de overheid zo de Betuweroute, speciaal aangelegd voor goederentreinen, duurder maakt dan het rijden over  bestaand en uit te breiden spoor!
Het staat in de hierbij gevoegde zienswijze.

Over de zienswijze

Het is uiteindelijk uw in te dienen zienswijze. Als u zaken dus anders wilt formuleren, staat dat u uiteraard vrij.
Wij hebben hiermee “slechts” een veel besproken en bestudeerd document aangereikt. 
Ten behoeve van wijzigingen doorvoeren hebben we het document in Word bijgevoegd.
Als u het per mail gaat insturen, verdient het aanbeveling om er een PDF bestand van te maken.
(zie ook verderop onder Indienen) 

Er is een concept voorblad gemaakt.
Maakt u daarvan vooral uw eigen voorblad, met uw eigen naam erop en in een stijl, die u past.

U kunt overwegen om op het laatste blad van de zienswijze toe te voegen:
  • uw naam /naam organisatie
  • plaatsnaam en datum
  • handtekening

Over de indiening

Het ministerie heeft graag dat u de zienswijze elektronisch indient.
Het mag echter ook nog ouderwets per post.
Nico v.d. Heuvel en ik zijn precies en ouderwets. Daarom prefereren wij:
  • elektronisch per e-mail (kan met verzoek ontvangstbevestiging)
  • per post en dan zelfs als aangetekende verzending.

Zo weet je zeker dat de zienswijze is aangekomen.

per post

aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
i.h.c. Directie Participatie
Ontwerp Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel
Postbus 30316
2500 GH  Den Haag

elektronisch


kies daar : Programma Hoogfrequentspoorvervoer Meteren – Boxtel

ga naar : fase 2 zienswijze indienen op Ontwerp Tracébesluit en Milieu Effectrapportage
(staat in een tabel met fase 1, fase 2 en fase 3). Klik fase 2 aan,

Scroll naar Dien uw zienswijze digitaal in

Als je dat aantikt krijg je een indieningsformulier.
Dat moet je invullen (is vergelijkbaar met de aanbiedingsbrief).
Je kunt de zienswijze (liefst in PDF bestand) toevoegen als bijlage.
(het formulier staat toevoegen toe van diverse bijlagen).

Let op
Mocht het je zo niet lukken, laat het me meteen weten.
Want het is net als met het de weg wijzen: een stapje van linksaf of rechtsaf per abuis overgeslagen en je komt niet waar je wezen moet.
Samen bezien we dan wat er fout ging. Ik kan dan ook anderen erop attenderen.

Aanbiedingsbrief

Maak uw eigen aanbiedingsbrief, waaruit moet blijken of u een rechtspersoon bent dan wel een natuurlijk persoon en waarin moet zijn aangegeven dat en waarom u belanghebbende bent.

Veel succes met uw actie!

Groet,

Henk Schuurs
(met veel dank aan Nico v.d. Heuvel, die heel veel werk verzet heeft!)

073 – 822 47 49

06 – 123 75 182Waterschappen hebben bezwaar OTB Verdiept spoor Vught en hun Zienswijze (12-04-2018)


Voorbeeld Zienswijze (11-04-2018)

Voorbeeld Aanbiedbrief (11-04-2018)


Getallen Aantal goederentreinen Meteren Boxtel

Naar ik hoop is het op deze manier duidelijk dat de Prognose van 166 goederentreinen wel eens max 40.
Waar ProRail plots het gegeven van 69 vandaan haalt is voor mij een raadsel. (Rob Borgsteijn)


Zienswijze Ontweptracé PHS en MER Gemeente 's-Hertogenbosch 23-03-2018


Zienswijze (hoe) Samen voor Vught


Zienswijze Geldermalsen 13-03-2018 (concept)


Persbericht vijf gemeentes 27-03-2018


Samenwerkende gemeenten hebben 13 vragen (BD 29-03-2018)


Brief Staatssecretaris over Meteren-Boxtel 1-2-2018

Antwoord op brief aan Staatssecretaris over Meteren-Boxtel van 1-2-2018


Klaverblad 20-07-2016


Prorail Meteren Boxtel Onderzoek naar Voorzienbaarheid en Nadeelcompensatie

Platvorm participatie, en alle documenten

PHS Bibliotheek (prorail)

Geen opmerkingen: