vrijdag 21 augustus 2015

Meteren-BoxtelWeer uitstel (tot 2013) plannen Meteren Boxtel (22-10-2018)


Proef met langzamer rijdende goederentreinen van start tussen Meteren en Boxtel
Onze actiegroep is vermeld in de nieuwsbrief van Prorail


Geluiden tegen de plannen

Het actiecomité Goederentreinen Nee is tegen de plannen om goederentreinen via de route Meteren-Boxtel te laten rijden. Vertegenwoordigers van het actiecomité waren aanwezig bij de informatiebijeenkomsten vanuit ProRail en gingen in gesprek met de staatssecretaris. We spraken met Henk Schuurs, voorzitter van Goederentreinen Nee.
“Ik vind het idee dat goederentreinen dwars door dorpen en steden rijden krankzinnig”, vertelt Henk. “Vanuit het Actiecomité brengen we de argumenten tegen de plannen op verschillende manieren naar voren, bijvoorbeeld via de media.”

Tegengeluid bij informatiebijeenkomsten

ProRail organiseerde in maart en april informatiebijeenkomsten om mensen te informeren over de plannen. Henk: “ProRail doet dat keurig en netjes. Ik vind de uitgangspunten van de plannen alleen niet oké, maar dat is een andere discussie”. Goederentreinen Nee was tijdens alle bijeenkomsten aanwezig en sprak met de bezoekers. Henk: “Ik merkte dat mensen het plezierig vonden dat er ook een tegengeluid aanwezig was en dat we live aanspreekbaar waren”.

In gesprek met de staatssecretaris

Eind april bracht staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, een bezoek aan de regio. Zij ging onder andere langs bij mensen thuis in ‘s-Hertogenbosch en Vught Noord. Henk was aanwezig bij het gesprek in ’s-Hertogenbosch, in de tuin van één van de omwonenden. “Ik waardeer de moeite die de staatssecretaris neemt om in gesprek te gaan en te luisteren naar onze zorgen. De staatssecretaris noemde dat zij zelf is opgegroeid in een boerderij langs het spoor. Door de jaren heen is er wel wat veranderd, er rijden veel meer treinen. Het is knap dat dit kan, maar vooral het rijden van treinen in de nacht vind ik dit een volstrekt slecht idee.” 

Breder probleem

“Je merkt dat het rijden van goederentreinen en de trillingen van treinen een breder probleem is”, vervolgt Henk. “Op veel meer plekken in het land is dit een issue. Een trein is beter voor het milieu dan bijvoorbeeld vervoer over de weg, maar voor het leefmilieu voor omwonenden vind ik het slechter. Hier vragen we vanuit Goederentreinen Nee aandacht voor. Vooral goederentreinen in de nacht zorgen voor overlast. Onderzoek laat zien dat geluid en trillingen een bedreiging zijn voor de volksgezondheid”. 

Wie is Goederentreinen Nee?

Het Actiecomité Goederentreinen Nee bestaat uit 38 mensen uit ’s-Hertogenbosch (Maaspoort, Orthen, het Zand Noord en Zuid, Paleiskwartier en Vughterpoort), Vught (Noord en Zuid) en Boxtel. Het comité wordt gesteund door verschillende wijkraden en gemeenten.
Kijk voor meer informatie ook op de website van Goederentreinen Nee(link is external)
Gepubliceerd op 

Inspreken Gemeenteraad H. Schuurs. 14-05-2018Column
TONY VAN DER MEULEN


Met de pet is er altijd wat. Sommige mensen houden iets onder de pet en dat deugt niet. Bij anderen gaat iets juist weer boven de pet, en ook dat is nogal lastig.

In gedachten ben ik de laatste tijd bij Jan de Bruin, voorzitter van de dorpsraad van het doorgaans nogal rustige Meteren. Daar moet de omstreden aftakking komen van de Betuwelijn naar het spoor dwars door Brabant. Dat gaat veel wakkergetrilde nachten opleveren. Twee aspecten van dit enorme karwei fascineren me: hoe haal je het in je suffe hoofd om nog weer meer treinen door een dichtbevolkt gebied te laten rijden? Maar ook: hoe komt het dat een satanisch plan, waaraan vele jaren is gewerkt door ingenieurs die zelf nooit bij zo'n spoor zouden willen wonen, pas de laatste tijd echt tot iedereen doordringt?

In Meteren is er kritiek op de dorpsraad die al wel in een vroeg stadium over het dreigende onheil heeft mogen koffie drinken en het allemaal wel best vond. In een krantenstukje daarover stond een zin die zowel ontwapenend als onthutsend is, namelijk over voornoemde dorpsraadvoorzitter Jan de Bruin. Hij trekt zich de kritiek aan: 'We hebben meegepraat zonder de problemen te zien. Soms gaat het me ook boven de pet'.

Dat hoopten de plannenmakers van het spoor al: maak de verplichte inspraak lekker ingewikkeld, maar doe het zó vriendelijk en sussend dat je aan die dorpsraad geen kind hebt.

Ik heb echt te doen met Jan de Bruin. Het zal een uitermate aardige man zijn. Zo iemand die sneeuw ruimt voor de oude buurvrouw, collecteert voor allerlei bedreigde lichaamsdelen, verkeersregelaar is bij de avondvierdaagse en in die dorpsraad zit omdat hij het beste voor heeft met Meteren.

En dan gigantisch in het pak genaaid door ProRail. 'Soms gaat het me ook boven de pet.' Inspraak kan dieptriest zijn.

Brabants Dagblad 5-6-2018


Brief Staatssecretaris over Meteren Boxtel 31-05-2018


TNO rapport: Slapeloze nachten voorspeld voor aanwonenden Zuidwestboog; ook hinder in Den Bosch, Hedel en Waardenburg

Risicocommunicatie vervoer gevaarlijke stoffen per spoor (Rekenkamer) 22-01-2018)

OTB/MER deelrapport Bodem Meteren Boxtel 15-12-2017

Zienswijze Blb 23-04-2018

Aanbiedbrief Blb 23-04-2018

Aanbiedbrief definitief docx 18042018

Zienswijze definitief docx 18-04-2018

Zienswijze definitief pdf 18042018

Zienswijze definitief Individueel (op basis van Gemeente) 18-04-2018

Opmerkingen:
Nico v.d. Heuvel en ik hebben de opmerkingen verwerkt.
Ook hebben we na enig speurwerk nieuwe zaken toegevoegd.
Heel belangrijk daarvan vinden wij:
  • oud materieel kan niet over de Betuweroute, dus die oude meuk blijft/ gaat door de steden rijden;
  • het rijden met de gangbare goederentreinen over Betuweroute is maar liefst 50% duurder dan het rijden over gemengd spoor (dus door onze steden)

Schokkend hoe de overheid zo de Betuweroute, speciaal aangelegd voor goederentreinen, duurder maakt dan het rijden over  bestaand en uit te breiden spoor!
Het staat in de hierbij gevoegde zienswijze.

Over de zienswijze

Het is uiteindelijk uw in te dienen zienswijze. Als u zaken dus anders wilt formuleren, staat dat u uiteraard vrij.
Wij hebben hiermee “slechts” een veel besproken en bestudeerd document aangereikt. 
Ten behoeve van wijzigingen doorvoeren hebben we het document in Word bijgevoegd.
Als u het per mail gaat insturen, verdient het aanbeveling om er een PDF bestand van te maken.
(zie ook verderop onder Indienen) 

Er is een concept voorblad gemaakt.
Maakt u daarvan vooral uw eigen voorblad, met uw eigen naam erop en in een stijl, die u past.

U kunt overwegen om op het laatste blad van de zienswijze toe te voegen:
  • uw naam /naam organisatie
  • plaatsnaam en datum
  • handtekening

Over de indiening

Het ministerie heeft graag dat u de zienswijze elektronisch indient.
Het mag echter ook nog ouderwets per post.
Nico v.d. Heuvel en ik zijn precies en ouderwets. Daarom prefereren wij:
  • elektronisch per e-mail (kan met verzoek ontvangstbevestiging)
  • per post en dan zelfs als aangetekende verzending.

Zo weet je zeker dat de zienswijze is aangekomen.

per post

aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
i.h.c. Directie Participatie
Ontwerp Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel
Postbus 30316
2500 GH  Den Haag

elektronisch


kies daar : Programma Hoogfrequentspoorvervoer Meteren – Boxtel

ga naar : fase 2 zienswijze indienen op Ontwerp Tracébesluit en Milieu Effectrapportage
(staat in een tabel met fase 1, fase 2 en fase 3). Klik fase 2 aan,

Scroll naar Dien uw zienswijze digitaal in

Als je dat aantikt krijg je een indieningsformulier.
Dat moet je invullen (is vergelijkbaar met de aanbiedingsbrief).
Je kunt de zienswijze (liefst in PDF bestand) toevoegen als bijlage.
(het formulier staat toevoegen toe van diverse bijlagen).

Let op
Mocht het je zo niet lukken, laat het me meteen weten.
Want het is net als met het de weg wijzen: een stapje van linksaf of rechtsaf per abuis overgeslagen en je komt niet waar je wezen moet.
Samen bezien we dan wat er fout ging. Ik kan dan ook anderen erop attenderen.

Aanbiedingsbrief

Maak uw eigen aanbiedingsbrief, waaruit moet blijken of u een rechtspersoon bent dan wel een natuurlijk persoon en waarin moet zijn aangegeven dat en waarom u belanghebbende bent.

Veel succes met uw actie!

Groet,

Henk Schuurs
(met veel dank aan Nico v.d. Heuvel, die heel veel werk verzet heeft!)

073 – 822 47 49

06 – 123 75 182Waterschappen hebben bezwaar OTB Verdiept spoor Vught en hun Zienswijze (12-04-2018)


Voorbeeld Zienswijze (11-04-2018)

Voorbeeld Aanbiedbrief (11-04-2018)


Getallen Aantal goederentreinen Meteren Boxtel

Naar ik hoop is het op deze manier duidelijk dat de Prognose van 166 goederentreinen wel eens max 40.
Waar ProRail plots het gegeven van 69 vandaan haalt is voor mij een raadsel. (Rob Borgsteijn)


Zienswijze Ontweptracé PHS en MER Gemeente 's-Hertogenbosch 23-03-2018


Zienswijze (hoe) Samen voor Vught


Zienswijze Geldermalsen 13-03-2018 (concept)


Persbericht vijf gemeentes 27-03-2018


Samenwerkende gemeenten hebben 13 vragen (BD 29-03-2018)


Brief Staatssecretaris over Meteren-Boxtel 1-2-2018

Antwoord op brief aan Staatssecretaris over Meteren-Boxtel van 1-2-2018


Klaverblad 20-07-2016


Prorail Meteren Boxtel Onderzoek naar Voorzienbaarheid en Nadeelcompensatie

Platvorm participatie, en alle documenten

PHS Bibliotheek (prorail)

Geen opmerkingen: