zondag 25 januari 2015

Vughterpoort

Beste buurtgenoot,
Namens de Buurtvereniging Vughterpoort maakt Diana van Lieshout (WvO 51) deel uit van het Actiecomité Goederentreinen Nee. Op 24 februari behandelt de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch de brief van het actiecomité aan staatssecretaris Mansveld (aanvang 19:30 uur, locatie Stadhuis-bestuurscentrum, Achter het Stadhuis, Leuvenzaal). Namens de belanghebbenden zal Diana van Lieshout het woord voeren. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn en zodoende in deze verkiezingstijd blijk te geven van uw grote betrokkenheid. In dat geval wordt u gevraagd uw voorgenomen komst met een antwoord op deze e-mail aan ons door te geven, zodat de organisatie daarmee rekening kan houden.
Met vriendelijke groet,

Buurtvereniging VughterpoortAansluiten bij Vught Noord?


De regeling die vastgesteld is door staatssecretaris Mansveld voor het spoortraject door de gemeente Vught wordt aan de Noordzijde begrensd door de Poststraat.
Omdat "Sporen in den Bosch" aan de Zuidzijde ophoudt bij het Drongelens kanaal vragen wij ons af waarom Prorail, bij het opstellen van haar plannen voor de Gemeente Vught, niet heeft gekozen voor een Noordelijke begrenzing ter hoogte van het Drongelens kanaal.
Dit kanaal valt weliswaar buiten de gemeentelijke grens van Vught, maar projectmatig is dit veel logischer. Door dit gebied rijden immers dezelfde treinen als door Vught Noord. Men mag dus verwachten dat de voorzieningen hetzelfde zijn. Het betreft hier een spoorweg traject van ongeveer 1000 meter.

Geen opmerkingen: