maandag 3 november 2014

VeiligheidProvincie en Brabantse gemeentes willen duidelijk over inhoud giftreinen (BD 26-07-2016)

Giftreinen Column van Hulya Cigdem


Weten wat er staat. Gevaarlijke stoffen in Goederentreinen. (2011)

Vervoer per Schip van Gif en Gas geen alternatief

p.m.  50% van al het goederenvervoer per trein bestaat uit Steenkool, ijzererts en Schroot. Voor deze bulkgoederen is het schip een ideaal vervoermiddel naar Duitsland.


Gebruik van andere routes en overleg met Duitsland moeten normoverschrijding bij vervoer gevaarlijke stoffen tegengaanVoorlopig geen actie tegen normoverschrijding bij vervoer van gevaarlijke stoffen (24-06-2016)Brabants ligt wakker van ketelwagons (BD 15 juni 2016)

Dit jaar al spreiding giftreinen (BD 15 juni 2016)Normen (Basiswet) worden fors overschreden (VK 7 juni 2016)


Dijksma: Veel meer gif treinen over Brabantroute dan toegestaan! (VK 7 juni 2016)


Kwart gevaarlijke spoortransporten niet in orde met veiligheidsvoorschriften" (Belgie, maar ze rijden zo de grens over):


Gevaarlijke stoffen over het spoor: provincie en gemeenten zijn er nog lang niet gerust op.


Inhoud Giftreinen vaak onbekend. GPS moet standaard worden!

10 things railroads won’t tell you


Vervoer Gevaarlijke Stoffen en Veiligheid


Treinongeluk Tilburg Rapport risicobeheersing.


Ketenverantwoordelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen


Reconstructie treinongeluk Tilburg
VAG uit Oudenbosch eist inzicht in 'giftreinen'

Foto's
 
1
 
 
Reacties (9)

De brandweer oefent al regelmatig, zoals hier op het nabijgelegen station in Roosendaal, bij de aanpak van rampen met treinen geladen met gevaarlijke stoffen. foto's Marcel Otterspeer/het fotoburo
De brandweer oefent al regelmatig, zoals hier op het nabijgelegen station in Roosendaal, bij de aanpak van rampen met treinen geladen met gevaarlijke stoffen. foto's Marcel Otterspeer/het fotoburo
OUDENBOSCH - De Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) uit Oudenbosch blijft strijden voor openheid, veiligheid en vermindering inzake het goederentransport dat dagelijks via het spoor door Oudenbosch raast. Dat bleek deze week tijdens de jaarvergadering van VAG in de aula van basisschool De Klinkert in Oudenbosch.
Wij worden vooral 'getriggerd' door goederen met giftige stoffen
Zo'n 25 mensen bezochten die vergadering van deze actiegroep die sinds 1999 strijdt tegen, zoals ze zeggen, 'het giftige treinverkeer'.
Voorzitter Rob Poots heeft de VAG 16 jaar geleden opgericht om de 'problematische' treinverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen aan te kaarten.
Die trein leidt onder andere dwars door Oudenbosch en vervoert regelmatig 'vervelende giftige stoffen', in de woorden van Poots.
"De vereniging heeft in feite een nieuw leven gekregen sinds het Basisnet Spoor door de Eerste en Tweede Kamer is gekomen. Die wet moet ruimte bieden aan het vervoeren van 100.000 goederenwagons per jaar. Wij worden vooral 'getriggerd' door goederen met giftige stoffen. Het is merkwaardig dat die wet er zonder inspraak van bewoners langs het spoor doorheen is gekomen."
Lees het hele verhaal in BN DeStem van donderdag 29 januari 

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor Den Bosch 2014


Aantal ketelwagens gevaarlijke stoffen in 2014
A
(brandbare gassen)
B2
(giftige gassen)
B3
(chloor)
C3
(brandbare vloeistoffen)
D3
(giftige vloeistoffen)
D4
(zeer giftige vloeistoffen)
Totaal
Traject Vught-Den Bosch
382
70
0
488
54
57
1051
Traject Den Bosch-Nijmegen
293
23
0
284
5
24
629

AD 27-03-2015

Massive fireballs captured at the scene of train derailment in West Virginia 16 februari 2015

Een goederentrein met ruim honderd wagons gevuld met ruwe aardolie is maandagmiddag ontspoord en gedeeltelijk ontploft in de Amerikaanse staat West-Virginia. Het ongeluk gebeurde in een woonwijk in Fayette Country. Dat melden meerdere Amerikaanse media.25 van de 109 wagons ontspoorden in Fayette Country. Ongeveer veertien wagons ontploften daarbij. Ten minste een wagon kwam in het water van de Kanawha-rivier terecht en een andere wagon ramde een huis dat in vlammen uitsloeg. Een bewoner kon het huis ternauwernood verlaten. Er zijn geen doden gevallen bij het ongeluk, wel is één persoon behandeld vanwege ademhalingsproblemen.

Evacuatie

Honderden mensen moesten geëvacueerd worden vanwege de rookontwikkeling. Ook kwamen ongeveer 900 huizen zonder stroom te zitten nadat elektriciteitsdraden door de brand werden beschadigd, zo meldt The Charleston Gazette. Door de ontsporing lekken meerdere wagons aardolie in de Kanawha-rivier.  De lokale watervoorziening is hierdoor stilgelegd. Zo’n tweeduizend mensen in de omgeving wordt gevraagd om drinkwater te besparen.
De goederentrein was olie aan het vervoeren van North Dakota naar een raffinaderij in Yorktown. Vorig jaar ontspoorde ook al een goederentrein op deze spoorlijn. Dit veroorzaakte een explosie in Lynchburg. (spoorpro.nl)


Motie Van Helvert (CDA) Onderzoek naar vervoer van gevaarlijke stoffen door woonwijken (18-12-2014)


Basisnet groepsrisico's en verschillen met vroeger:

Hierbij wat pdf’s met aantekeningen van Nico van den Heuvel.

2008-06-01 uitganspunten > is interessant waaruit blijkt dat het basisnet groepsrisico anders wordt berekend.
2010-02 Sporen en groepsrisico > staan vervoersaantallen en berekende risico’s.
2011-09-10 eindrapport > waarin de afspraken met andere gemeente interessant zijn en dat ’s-Hertogenbosch daar niet in voorkomt. 
Basisnet Eindrapport Spoor


Jaarverslag Nationale Veiligheidsinstantie Spoor 2013 (september 2014)

Gegevens uit bovenstaand Jaarverslag
Het Goederentrein vervoer is sinds 2008 gekrompen en is in 2013 nog 50% van het aantal
kilometers in 2012

PHS Min M&I Brochure Vervoer gevaarlijk stoffen (mei 2013)


Antwoord B&W vragen PvdA Vervoer gevaarlijke stoffen (21-05-2013)


Overzicht vervoer per spoor Gevaarlijke stoffen tot 2012


Relevant. Netwerk Externe Veiligheid. Basisnet; Biedt duidelijkheid aan Gemeenten over risico's vervoer Gevaarlijke stoffenOpmerkingen en Strategie

Externe veiligheid
·      Voor externe veiligheid geldt als kader het Basisnet Spoor. Voor alle spoorwegtrajecten in het land zijn er plafond vastgelegd voor het Plaatsgebonden Risico (PR) en Plasbrand Aandacht Gebieden (PAG). Voor het Groepsrisico (GR) geldt een oriëntatiewaarde (een streefwaarde van 1).
·      Voor ’s-Hertogenbosch zijn deze waardes relatief laag, dus weinig vervoer gevaarlijke stoffen (zeker in vergelijking met het vervoer over Dordrecht en de Brabantroute). Het risico dat er in ’s-Hertogenbosch een ongeluk gebeurt met het vervoer gevaarlijke stoffen op het spoor is zeer klein. De gevolgen kunnen echter verstrekkend zijn vanwege het bebouwingsdichtheid van de spoorzone. De gemeente ’s-Hertogenbosch zet daarom in op maatregelen die de gevolgen van een ongeluk kunnen beperken zoals putten voor bluswater, opvangbakken van brandbare of giftige vloeistoffen, goede toegankelijkheid voor hulpdiensten, goede vluchtwegen, ed. het is van belang dat dergelijke maatregelen worden meegenomen bij de uitwerking van PHS.
·      In het Basisnet Spoor is nog geen rekening gehouden met PHS omdat het Tracébesluit nog niet is vastgesteld. De verwachting is dat er door de toename van het goederenvervoer ook sprake zal zijn van een verhoging van de risico’s van externe veiligheid.  Of dit het geval is, zal blijken uit de resultaten van de MER.
·     Eventuele wijzigingen van de toegestane plafonds gebeuren door minister de I&M. Hiervoor is een procedure nodig. 

Geen opmerkingen: