dinsdag 4 november 2014

Links andere Lobby GroupsNoRail


Goederenroutering Oost Nederland en Alternatieven (pracht rapport!)


PHS De onbesproken alternatieven (Spoorhinder)
o.a. Prijzen woningen in relatie tot wegverkeergeluid.Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking


RONA symposium 12-12-2011


Samen voor Vught


De Spoorzone en Vught
Film situatie Vught
Wonen langs het Spoor!

Geluid Trillingen en Lucht Congres en Beurs (met lijst participanten) (4 5 november 2014)

Belangen van andere Partijen (o.a. goederen vervoerders)Tussen 2008 en 2009 is het vervoerd gewicht per spoor aanzienlijk teruggelopen, evenals de gerealiseerde trein- en tonkilometers. Het herstel van de sector blijkt moeizaam en de volumes van voor de crisis zijn nog niet gehaald, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar het railgoederenvervoer zich sneller en beter heeft hersteld. De goederenvervoerders, die actief zijn in Nederland, ervaren een teruglopende concurrentiepositie op corridors van/naar Nederland. Uit een door KNV geïnitieerd Assessment blijkt dat vervoer per spoor naar belangrijke Europese achterlandgebieden vanuit Duitse havens goedkoper is dan vanuit Nederlandse havens.


Verdere Informatie

   Totaal in mln ton: 1648           Binnenland         Grensoverschrijdend
    Zeevaart               568                                             568
    Binnenvaart:         263                93                          170
    Wegvervoer:         670              504                          166 
    Spoorvervoer:         33                 5                            29
    Pijpleiding:            110                                            110
    Luchtvaart:               2                                                2

Toename kolentransport naar Duitsland

De groei van het spoorgoederenvervoer naar Duitsland komt voor een groot gedeelte door de toename van kolen. Duitsland bouwt veel nieuwe kolencentrales om de kerncentrales te vervangen en daar profiteert de Nederlandse spoormarkt van.  In 2013 is ruim 10 miljoen ton kolen vervoerd vanuit Nederland naar Duitsland.


Geen opmerkingen: